För några dagar sedan släppte Kulturförvaltningen i Stockholms stad rapporten Fler platser i staden för live- och kulturscener. Rapporten är resultatet av kulturnämndens uppdrag till förvaltningen att undersöka fler platser i staden för olika kulturformer, däribland nattklubbsverksamhet.

I rapportens slutsats, där även rekommendationer finns, är en av rubrikerna ”Satsa på platser med potential”. Här har tre områden i Stockholm pekats ut som särskilt lämpliga för nya scenetableringar, bland annat på grund av tillgången till storskaliga lokaler:

  • Ulvsunda
  • Slakthusområdet
  • Farsta

I rapportens slutord slår förvaltningen också fast kulturens viktiga roll i samhället:

”När staden växer behöver kulturen ges plats och vara med i ett tidigt stadie i planeringen. För en storstad är kulturscenerna det som ger karaktär, vibration och liv till dess invånare och besökare. God infrastruktur för kulturscenerna är en förutsättning för att Stockholm ska kunna vara den spännande kulturstad som folk vill bo i och komma till. I en digital tid blir det viktigt att behålla och utveckla våra gemensamma fysiska rum där upplevelser kan delas och nya möten skapas.

Mer läsning: I artikeln Centern säger att de ska rädda Stockholms kulturliv på Allt om Stockholm skriver jag och min kollega Johan Thornton lite om kulturborgarrådet Jonas Naddebos (C) utspel i samband med rapportens lansering.

Jag kommer säkerligen att återkomma till denna rapport.

Uppskattar du detta innehåll? Stöd gärna bloggen med en donation via Swish till 0704189437 eller via PatreonFölj mig även på FacebookInstagram och/eller Twitter.