Nu har den sista festen arrangerats på Kraken i Slakthusområdet. Den 31 december upphörde nämligen det rivningskontrakt som legat till grund för verksamheten.

Lokalen fick namnet Kraken under 2017, men konserter och klubbkvällar har arrangerats i lokalerna sedan 2012 – då under namnet EnArena.

Gänget bakom Kraken fortsätter dock att bidra till stans kulturliv genom att driva vidare både Slaktkyrkan och Hus7, bara några hundra meter från fastigheten där Kraken huserat.