Den 14 april förra året beslutade en enig riksdag att det omdiskuterade danstillståndet ska skrotas. Idag, nästan 18 månader senare, är danstillståndet fortfarande kvar. I dagarna tillsatte dock regeringen en utredning som ska ”analysera regleringen om kravet på tillstånd från Polismyndigheten för att få anordna danstillställningar”.

Så vad innebär detta i praktiken? Regeringen skriver:

”Utredningen ska bland annat analysera hur Polismyndigheten tillämpar reglerna om tillstånd i dagsläget och vilka för- och nackdelar som finns med det nuvarande systemet. Oavsett vilken bedömning som görs angående tillståndskravet ska utredaren också föreslå de författningsändringar som behövs för att ta bort tillståndskravet helt eller delvis.”

Tyvärr är även följande brasklapp en del av uppdraget:

”För det fall bedömningen görs att tillståndskravet ska tas bort eller begränsas i något avseende, ska utredaren undersöka om kompensatoriska åtgärder för polisens möjlighet att upprätthålla allmän ordning och säkerhet bör inrättas och hur de i sådant fall ska utformas.”

Följaktligen känns det som att resultatet kan bli ungefär vad som helst, men vi håller tummarna för att tillståndet tas bort utan ”kompensatoriska åtgärder”. Tyvärr kommer det att dröja innan vi vet mer – utredningen ska nämligen inte vara färdig förrän den 15 juni 2018.

Obs! Stöd gärna bloggen via Patreon och/eller följ mig på Instagram och Twitter.