För ett par veckor sedan beslutade Malmö stadsbyggnadsnämnd att inrätta en så kallad ”kulturljudzon” i industri- och verksamhetsområdet Sofielund. Enligt Malmö stad är målet att området ska bli ett centrum för kultur, fritid och näringsliv där ”kulturutövare kan vara högljudda i skuggan av industriernas buller”.

– Här samsas små och stora företag, kulturverksamheter och restauranger på ett sätt som skapar mervärde för alla. Det buller som många hade uppfattat som störande i andra delar av staden ger här förutsättningar som låter kulturen frodas och utvecklas utan risk för klagomål, säger Lars Hellström (L), stadsbyggnadsnämndens vice ordförande i Malmö i ett pressmeddelande.

Kulturborgarrådet i Stockholm, Jonas Naddebo (C), tycker att initiativet är intressant och säger att det kan vara aktuellt att göra något liknande i huvudstaden.

– Det här är ett intressant och superspännande initiativ som vi absolut ska titta närmare på. Jag har länge jobbat med den här frågan och det är kul att få med Malmö på tåget. Vi behöver vara fler goda krafter på den här sidan som jobbar och skapar opinion för ett levande nattliv, säger han och fortsätter:

– Jag har tidigare inspirerats av städer som Berlin och London där man infört olika konstruktiva lösningar, men nu får vi se hur den här åtgärden fungerar med svensk lagstiftning. Jag har redan bett kulturförvaltningen titta noggrannare på förslaget. Nästa steg blir att titta på områden och förutsättningar i Stockholm. Det finns flera platser i Stockholm som kan vara intressanta.