Det senaste tiden har det varit mycket prat om open air-fester. Snart är dock utomhus-säsongen slut, och även om underground-scenen kommer att bjuda på fortsatt fest inomhus är ju frågan hur det egentligen ligger till med klubbhäng och dans på stans ”vanliga” nattklubbar. Är det tillåtet?

Låt oss ta en titt på vad som gäller.

I botten finns lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder (2020:526) och Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020-37) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

På frågan om dansgolv omfattas av den nya lagen svarar Folkhälsomyndigheten att så är fallet, förutsatt att dansgolvet är ”knutet till verksamheten på det sätt att det ingår i lokalen eller tillhörande områden”. En inte alltför vild gissning är att denna beskrivning passar in på stans samtliga dansgolv, som då följaktligen omfattas av kommunens tillsyn (mer om vad detta innebär lite längre ner).

Vidare skriver myndigheten att ”dans på klubbar, diskotek och liknande är en offentlig tillställning och kräver tillstånd av polisen samt att det endast är tillåtet med sådana med max 50 personer”. Gällande denna punkt är det dock polisen som utför tillsyn, och inte kommunen. Dock skriver Folkhälsomyndigheten att om ”kommunen får indikationer om att serveringsstället inte följt gränsen om 50 max personer gällande danstillställningar, bör de informera polisen om detta”.

Så, vi kan konstatera att dansgolv alltså är tillåtet, men med max 50 personer. Men vad innebär kommunens tillsyn, och vad är det som gäller när det handlar om dans och trängsel? Så här skriver Folkhälsomyndigheten:

”För de serveringsställen som har danstillställningar behöver den som driver serveringsstället göra en bedömning om det är möjligt att upprätthålla minst en meters avstånd mellan sällskap. Om den som driver serveringsstället bedömer att det inte är möjligt att sällskap kan hålla det avståndet mellan varandra, bör den överväga att överhuvudtaget tillåta dans. Utifrån danstillställningens natur och andra faktorer kan det vara förenat med svårigheter att ha överblick vad gäller uppdelning av sällskap. Notera att tillsynsmyndigheten också kan ställa krav på längre avstånd än en meter.”

Slutsatsen är alltså att så länge de ”sällskap” som står på dansgolvet håller avstånd mellan varandra, så är det fritt fram, förutsatt att arrangörerna har rätt tillstånd och tillåter dans. Och så max 50 personer då.

I praktiken blir det dock inte alldeles lätt, och visst finns det en del frågetecken? När en klubbtillställning är som bäst anser jag till exempel att hela dansgolvet är att betrakta som ett enda stort sällskap.

(Observera att ovanstående gäller för danstillställningar till allmänheten har tillträde. För privata arrangemang är det andra lagar och regler som gäller.)

Här hittar du lite mer information från Folkhälsomyndigheten.