Idag, fredag 14 maj, offentliggörs Stockholms stads strategi för nattklubbar och livescener. Det handlar om en ny satsning där staden har identifierat följande tre fokusområden för att bli mer nattklubbs- och livescensvänlig.

  1. Tydliga, samordnade och proaktiva tillstånds- och
    tillsynsprocesser.
  2. Nattklubbs- och livescensverksamhet möjliggörs i stadens
    egna lokaler och på stadens egen mark.
  3. Effektiva kontaktvägar.

– Det känns väldigt bra att sjösätta detta. Jag vill riva muren mellan fin- och breddkultur, Stockholm ska vara en rolig, attraktiv och kreativ stad. Det här är en väldigt konkret strategi med tydliga åtgärder hur staden ska jobba proaktivt och samordnat för att underlätta för nattklubbs- och evenemangsarrangörer, säger Jonas Naddebo (C), kultur- och stadsmiljöborgarråd i Stockholm.

Varför behövs då en strategi för nattklubbar och livescener? Så här skriver Kulturförvaltningen i ett tjänsteutlåtande:

”Ingen storstad är komplett utan nattliv. Ett levande kulturliv skapar stadsdelar som människor vill bo och befinna sig i fler timmar om dygnet och gör Stockholm till en intressant destination att besöka. Nattklubbar och livescener står, precis som kulturlivet i stort, för en betydande ekonomisk omsättning, skapar arbetsmöjligheter och genererar mervärden för andra branscher, så som restauranger, taxibolag och hotell. Livescener och nattklubbar är också en grundläggande del i det ekosystem som är Stockholms och Sveriges musikindustri.”

Målet med strategin är att Stockholm ska vara en ”nattklubbs- och livescensvänlig stad som aktivt skapar goda förutsättningar för nattklubbar, livescener och arrangörer i en växande stad”. Vidare anger man att ”stadens nämnder och bolagsstyrelser ska ha en förståelse för att nattklubbar och livescener bidrar till en attraktiv stad” samt att nattlivets aktörer ska ”bemötas på ett uppmuntrande och stödjande sätt”.

I strategin nämns också t.ex. ekonomiska stöd, särskild lotsning med fokus på livescener och nattklubbar samt utvecklad internationell marknadsföring av Stockholms nattklubbar och livescener.

Den nya strategin är inte tidsbegränsad, utan gäller tillsvidare.

– Nattlivet har en stor betydelse för Stockholms attraktionskraft och nattekonomin står för en betydande del av stadens omsättning. De här frågorna kommer att vara viktiga en lång tid framöver, säger Jonas Naddebo (C), kultur- och stadsmiljöborgarråd.

Strategin i sin helhet blir tillgänglig idag (fredag 14 maj) under eftermiddagen (finns nu att ladda ner här).

Min personliga reflektion är att detta är mycket intressant och efterlängtat. Min känsla har tidigare varit att just nattklubbar ofta har nämnts i bisatser i dylika sammanhang, eller i alla fall haft en betydligt mindre framträdande roll än konserter och livemusik. Kul att nattklubbarna (välförtjänt) nu tar mer plats! Men självklart är strategin även nödvändig och bra för stadens live-scen. Nu återstår bara för staden att gå från ord till handling.