Som de flesta redan känner till så lättas Sveriges covid-restriktioner ytterligare den 1 juli. Längre öppettider för serveringsställen och större tillåtna sällskap är några av förändringarna, men att dansa tillåts inte – varken inomhus eller utomhus.

– Inga dansgolv eller liknande tillåts, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlsson till Sveriges Radio Ekot vid en presskonferens den 28 juni.

Min tolkning är även att de lättnader som ska införas i mitten av juli (preliminärt) inte heller påverkar dansen i positiv riktning. Här går att läsa att ”reglering om kvm/person i inom- och utomhusmiljöer tas bort”, men att ”trängsel fortsatt ska undvikas”. Läs mer här.

Först i steg 4 och steg 5 som preliminärt träder i kraft i september ser det ut som att dansen kan släppas fri.

(Ovan med reservation för missförstånd pga snåriga formuleringar)